ในการสืบสวนปัจจุบัน นอกจากใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วย ในการสืบสวนปัจจุบัน นอกจากใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วย ในการสืบสวนมากยิ่งขึ้น การใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาสนับสนุนงานสืบสวนหมายถึง การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนโลยีเข้าช่วย เช่น การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบพิสูจน์อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ตรวจเปรียบเทียบลายมือในเอกสาร ลายพิมพ์นิ้วมือ เขม่าดินปืน การใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องตรวจโลหะวัตถุระเบิด การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องดักฟังเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วยในการสืบสวนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาการสมัยใหม่ จึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนงานการสืบสวน และนำมาเป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการสมัยใหม่อันได้แก่ งานพิสูจน์หลักฐาน งานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร และงานนิติเวช ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีอื่น

Read More

ปัญหาคนหายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานแล้ว ปัญหาคนหายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานแล้ว แต่ไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดถึงและเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วนที่ควรแก้ไข โดยเฉพาะกรณีกระแสข่าวแก๊งรถตู้ลักพาตัวเด็ก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมควรร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันภัยร้ายที่แฝงอยู่ใกล้ตัว การลักพาตัว หมายถึง การกระทำที่มีลักษณะของการล่อลวงข่มขืนจิตใจให้ผู้ หายกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดหรือทำให้จำยอมต่อสิ่งใดเพื่อการกักขังหรือหน่วง เหนี่ยวหรือกระทำด้วยประการใดอันทำให้ผู้หายนั้นปราศจากเสรีภาพในร่างกายซึ่งเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 , 310 , 310ทวิ , 313 , 317 การวิเคราะห์ประเภทการหายในลักษณะนี้ ครอบครัวคนหายควรสังเกตลักษณะ พฤติกรรมของผู้หายด้วยเพราะผู้ที่หายไปจะไม่สมัครใจที่จะไปกับคนที่ลักพาตัวไปยกเว้น

Read More

กฎหมายทวงหนี้ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก กฎหมายทวงหนี้ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม หรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าหนี้เสียเอง ก็จะได้รู้รายละเอียดเวลาทวงหนี้ และข้อห้ามต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ นับเป็นกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่เราควรรู้ไว้ เกี่ยวกับกฎหมายการทวงหนี้ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นั้นไม่เข้าใคร ออกใคร มักจะสร้างปัญหาวุ่นวายใจ ให้กับใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะ เรื่องของการยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ หรือฝ่ายลูกหนี้ก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

Read More

การใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขคงเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนต้องการ การใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขคงเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนต้องการ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาควบคู่ไปกับอิสระและความสุขก็ คือเรื่องของสังคม ถึงแม้มนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม ถึงแม้มนุษย์รักอิสระและความสุข แต่ในบางเวลาเมื่อเรื่องของสังคมกับอิสระและ ความสุขปะทะกันก็จะทำให้เกิดปัญหาด้าน สิทธิส่วนบุคคล private detective bangkok สิทธิส่วนบุคคล คืออะไร สิทธิส่วนบุคคล หรือ สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึงสิทธิที่บุคคลมีจากคนรอบข้าง เป็นความชอบธรรมที่ได้รับความคุ้มครองจาก กฎหมายและกฎของสังคม สิทธิส่วนบุคคลพื้นฐานที่ทุกคนได้รับการปกป้องได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สิน หรือ เสรีภาพ

Read More

นักสืบอาจจะเป็นอาชีพในฝัน นักสืบอาจจะเป็นอาชีพในฝัน ของใครหลาย ๆ คน อาจเพราะเรามักได้รับอิทธิพลหรือเเรงบันดาลใจมาจากหนังแนวสอบสวน สืบสวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาชีพนักสืบนั้นจะมีนิสัยที่โดดเด่นเลยก็คงจะเป็นการช่างสังเกตุ มีไหวพริบสามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างชาญฉลาด เเละรวดเร็ว คุณสมบัติของนักสืบ 1.นักสืบต้องไม่ประมาท นักสืบที่ดีต้องรักษาความตื่นตัว อยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นักสืบต้องหมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ไม่มีงานชิ้นไหนง่ายถ้ามันง่ายเขาคงไม่มาจ้างเรา โดยเฉพาะเป้าหมายที่มีความฉลาด รอบคอบรัดกุมยิ่งทำให้งานของนักสืบ ยากขึ้นไปอีก อาจมีการวางกลลวง หลอกล่อให้นักสืบ หลงกล สร้างความสับสนงุนงง

Read More