การใช้วิทยาการตำรวจควบคู่กับงานสืบสวนสอบสวน

ในการสืบสวนปัจจุบัน นอกจากใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วย

ในการสืบสวนปัจจุบัน นอกจากใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วย

ในการสืบสวนปัจจุบัน นอกจากใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วย ในการสืบสวนมากยิ่งขึ้น การใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาสนับสนุนงานสืบสวนหมายถึง การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนโลยีเข้าช่วย เช่น การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบพิสูจน์อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ตรวจเปรียบเทียบลายมือในเอกสาร ลายพิมพ์นิ้วมือ เขม่าดินปืน การใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องตรวจโลหะวัตถุระเบิด การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องดักฟังเสียง เป็นต้น

อย่างไรก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วิทยาการตำรวจเข้ามาช่วยในการสืบสวนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาการสมัยใหม่ จึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนงานการสืบสวน และนำมาเป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการสมัยใหม่อันได้แก่ งานพิสูจน์หลักฐาน งานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร และงานนิติเวช ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาใช้ในการสืบสวน เป็นต้น ซึ่งจะขอสรุปรายละเอียดเป็นเรื่อง ๆ ดังนี้ private detective bangkok

1. ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ กับการดำเนินคดีอาญา

ห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี (DNA TEC)

การดำเนินการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบัน นอกจากจะใช้วิธีการโดยตัวบุคคลและในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สาขาอนุพันธุศาสตร์พันธุวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ เจ ดี วัตสัน ( J.D.Watson ) และ เอช เอฟ ซี่คริก ( H.F.C. Crick) ได้เสนอโครงสร้าง ดี เอ็น เอ ในปี ค.ศ.1953 ว่าเป็นแบบสายเกลียวคู่ในลักษณะการคล้ายรูบันได้เกลียวกลม โดยมีสายน้ำเชื่อมระหว่างน้ำตาลกับฟอสเฟตสองสาย ทำหน้าที่เสมือนกับราวบันไดทั้งสองข้าง ส่วนคู่เบสที่ยื่นออกมาจากแต่ละสายและยึดต่อกันระหว่างคู่เบส A-T และ G-C ทำหน้าที่เสมือนเป็นขั้นบันได

โครงสร้างของ ดี เอ็น เอ ตามแบบจำลองนี้มีคุณสมบัติทางเคมีสอดคล้องกับคุณสมบัติทางชีววิทยาของยีนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของยีนในรูปแบบของรหัสที่เกิดขึ้นจากการเรียงลำดับในโมเลกุล ดี เอ็น เอ การดังกล่าวนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล ( Molecular genetics) ที่ลงไปถึงความเร้นลับของรหัสพันธุกรรมที่ประกอบกันเข้าเข้าเป็นภาษาทางเคมีที่สะสมเป็นข้อมูลข่าวสารพันธุกรรมอย่างมากมายมหาศาล นำไปสู่การค้นพบวิธีการหาลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprints) ที่สามารถบ่งบอกความเป็นปัจเจกบุคคลในตัวเองที่ไม่เหมือนใครได้เช่นเดียวกับลายพิมพ์นิ้วมือ ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานนิติเวชเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันของบุคคลในคดีอาญาที่รุนแรง คดีฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย และการข่มขืนกระทำชำเรา

ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ เป็นผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่สร้างให้แต่ละบุคคลแตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน เช่นเดียวกับลายพิมพ์นิ้วมือในทางวิทยาศาสตร์นั้น ความแตกต่างของลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ เกิดขึ้นจากความแตกต่างของลำดับเบสจำเพาะ A-T และ G-C ขนาดสั้นจำนวนซ้ำ ๆ กันกระจายไปทั่วบนเส้น ดี เอ็น เอ ตำแหน่งการกระจายของลำดับเบสจำเพาะ

การนำลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ มาใช้ในการกลั่นกรองมูลคดีในชั้นสืบสวน-สอบสวน ถือว่าเป็นการใช้วิทยาการตำรวจ ( Police Science ) เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานเข้าช่วยในการคลี่คลายคดี โดยเฉพาะในคดีที่ขาดประจักษ์พยาน เพราะโดยสภาพของคดีอาญาที่รุนแรง พยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุมักได้แก่ เลือด เส้นผม ขน อาวุธ และเสื้อผ้าของผู้เสียหายหรือของผู้กระทำความผิด สิ่งคัดหลั่งดังกล่าวจะมีสารพันธุกรรม คือ ดี เอ็น เอ ( DNA Deoxyribonucleic Acid ) เป็นส่วนประกอบที่สามารถจะสกัด ดี เอ็น เอ ออกมาเพื่อนำเอาลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ เปรียบเทียบกับลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ของผู้ต้องสงสัยที่ได้จากการเจาะเลือดพิสูจน์ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ เดียวกันก็แสดงว่าเลือด อสุจิ เส้นผม หรือขน ในที่เกิดเหตุเป็นของผู้ต้องสงสัยแน่นอน การนำพิมพ์ ดี เอ็น เอ มาช่วยในกระบวนการกลั่นกรองในชั้นพนักงานสืบสวนทำให้แนวทางการสืบสวนแคบลงจนถึงตัวผู้กระทำผิด ในขณะที่วิธีการพิสูจน์ทางนิติเวชแบบดั้งเดิม เช่น การหาหมู่เลือด ( A B O blood Group ) เส้นผม ขน ยังมีข้อจำกัดในการแยกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ เท่านั้น ไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะลงไปได้ว่าเป็นบุคคลใด

ความสำคัญของการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ DNA

DNA ในการใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาดังนี้

1) ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ) ช่วยเชื่อมโยงระหว่างสถานที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหาและเหยื่ออาชญากรรม ดังนั้นผู้สืบสวนจะต้องพยายามเก็บร่องรอยหลักฐานให้ละเอียดที่สุดเพื่อจะได้ส่วนประกอบของคนร้าย เช่น เส้นผม ขน กลุ่มเลือด เศษเนื้อ ฯลฯ เพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ทาง ดี เอ็น เอ

2) ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ) เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบุคคล เพื่อให้ผู้ที่มิได้เกี่ยวข้องได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว กรณีที่จับบุคคลต้องสงสัยมาและพบร่องรอยDNA ของมนุษย์ในที่เกิดเหตุ กรณีนี้สามารถนำมาตรวจเปรียบเทียบได้

3) ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ( DNA Fingerprinting ใช้พิสูจน์ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันทางสายเลือด จะใช้ในการตรวจหาความเป็นพ่อ แม่ ลูก

ดังนั้น การสืบสวนในปัจจุบันการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียด เก็บพยานหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหาตัวคนร้ายได้แคบยิ่งขึ้น

2. ร่องรอยต่าง ๆ ที่พบในที่เกิดเหตุสามารถตรวจพิสูจน์ได้ ได้แก่

2.1 รอยพิมพ์ลายนิ้วมือ นิ้วท้า สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบว่าใครเป็นเจ้าของหรือเป็นของใคร

2.2 รอยเจาะ งัด ตัดฟัน นั้น เป็นรอยที่เกิดจากการใช้เครื่องมือชนิดไหนและอันไหน

2.3 รอยกัดฟัน เป็นรอยฟันของผู้ต้องสงสัยหรือไม่

2.4 รอยเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นรอยเครื่องหมายของสิ่งใด หรือของผู้ใดและเป็นของใคร

3. เอกสารและวัตถุปลอมแปลงจะพิสูจน์ว่า

3.1 เอกสารต่าง ๆ ใครเป็นผู้เขียนข้อความหรือเป็นผู้เซ็นต์ชื่อ ได้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ ตลอดจนพิสูจน์หาข้อความจากเอกสารลับต่างๆ

3.2 วัตถุปลอมแปลง เช่น เงินตรา เครื่องหมายการค้า แสตมป์ ได้มีการปลอมแปลงหรือไม่ มีวิธีการปลอมแปลงอย่างไร

4. อาวุธปืนจะพิสูจน์ว่า

นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในคดี (1) | สยามรัฐ | LINE TODAY

4.1 หัวกระสุนและปลอกกระสุนนั้น ได้ยิงมาจากปืนกระบอกที่ยึดได้จากผู้ต้องสงสัยหรือไม่

4.2 รอยคราบดินปืนที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกายของผู้เคราะห์ร้ายแสดงถึงระยะว่าผู้เคราะห์ร้ายถูกยิงในระยะห่างสักเท่าใด

4.3 การสลัดของปลอกกระสุนออโตมติกแสดงระยะของการยิงได้

4.5 ใครเป็นเจ้าของปืน ถึงแม้ทะเบียนจะถูกลบออกไปก็ตาม

5. วัตถุจำพวกยาเสพติด ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟัน เฮโรอีน กัญขา และยาบางอย่างจะตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นยาดังกล่าวหรือไม่ และเป็นยาเสพติดชนิดใด

6. วัตถุพยานจำพวกเลือด คราบอสุจิ จะตรวจได้ว่าเป็นเลือดมนุษย์หรือสัตว์ และจัดอยู่ในหมู่ใด

7. วัตถุพยานจำพวกเส้นผม ขน จะตรวจได้ว่าเป็นชนิดไหน บางกรณีอาจจะตรวจได้ถึงว่าได้ถูกดึงหรือฉีกขาดจากส่วนไหนก็ได้

8. วัตถุพยานจำพวกวัตถุระเบิด จะตรวจได้ว่า มีกลไกการทำงานอย่างใด และเป็นวัตถุระเบิดชนิดไหน

9. วัตถุพยานที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

9. 1 เศษแก้ว กระจก จะตรวจพิสูจน์ได้ว่า เศษแก้วแตกออกโดยใช้แรงทุบหรือใช้กระสุนปืนยิงทางด้านไหน และแตกมาจากวัสดุชิ้นไหนได้

9.2 เศษผง เศษดิน ฯลฯ จะพิสูจน์ได้ว่ามาจากแหล่งใด

9.3 เศษสี จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นสีซนิดใด เหมือนกับสีที่ติดกับวัตถุอื่นที่เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่

จะเห็นได้ว่าบรรดาวัตถุพยานต่าง ๆนั้น ให้คุณค่าในการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างมากถ้าหากว่าได้พบวัตถุพยานอย่างใดอย่างหนึ่งในตัว หรือที่อยู่อาศัยของผู้ต้องสงสัยและได้ทำการพิสูจน์เปรียบเทียบแล้วว่าเป็นวัตถุพยานชนิดเดียวกับที่ได้จากที่เกิดเหตุ หรือบางกรณีวัตถุพยานบางอย่างจะชี้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้นอกจากนี้ยังจะใช้มาเป็นหลักฐานสนับสนุนการกระทำผิดของผู้ต้องสงสัยหรือหลักฐานบางอย่างที่ทำให้แนวทางการสืบสวนแคบลง และได้พยานหลักฐานระบุยืนยันผู้กระทำผิดได้แน่นอนยิ่งขึ้นรวมทั้งยังใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินออกไปจากคดี หรือจากการต้องสงสัย

อ่านลทความน่าสนใจถัดไปเกี่ยวกับนักสืบ ติดตามคนหายกรณีลักพาตัว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น